επανάγω

(AM ἐπανάγω) [άγω]
φέρνω κάτι στην προηγούμενη θέση ή κατάσταση, επαναφέρω («ἐπανήγαγες ἡμᾱς ἐξ ἀγνωσίας πρὸς εὐσέβειαν», Μηναία)
νεοελλ.
ξαναφέρνω μια υπόθεση στο δικαστήριο, κάνω έφεση, εφεσιβάλλω
αρχ.
Ι. 1. διεγείρω, εξεγείρω («ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν θυμόν», Ηρόδ.)
2. ανυψώνω
3. οδηγώ σε ανοιχτό μέρος («πρὸς τὸ φῶς ἐπανάγειν», Πλάτ.)
3. σέρνω προς τα πίσω («ἐπεζήτησε τὸν ἄνθρωπο καὶ συλλαβοῡσ' ἐπανήγαγεν ὡς ἡμᾱς», Ξεν.)
4. αποκαθιστώ
5. παρουσιάζω σε κάποιον ξανά μια υπόθεση για να αποφασίσει («ἐπαναγέσθω πάλιν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, Αριστοτ.)
6. αναφέρω με ευγνωμοσύνη, ευγνωμονώ
7. αποσύρομαι, υποχωρώ
8. επιστρέφω, ξαναγυρίζω σε κάτι
9. απομακρύνομαι από την ξηρά προς τη θάλασσα
ΙΙ. μέσ. ἐπανάγομαι
1. ανοίγομαι στο πέλαγος εναντίον κάποιου («ἐπανήχθησαν ἐπὶ τὴν Χίον», Ξεν.)
2. διαπλέω ποταμό
3. αναρρωνύω, ξαναβρίσκω την υγεία μου, αποκτώ και πάλι τις δυνάμεις μου
4. φρ. «ἐπανάγω ἐπί τι» — συνεπάγομαι, οδηγώ σε κάτι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπανάγω — bring up pres subj act 1st sg ἐπανάγω bring up pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάξετον — ἐπανάγω bring up aor subj act 3rd dual (epic) ἐπανάγω bring up aor subj act 2nd dual (epic) ἐπανά̱ξετον , ἐπανάγω bring up aor ind act 2nd dual (epic doric aeolic) ἐπανάγω bring up fut ind act 3rd dual ἐπανάγω bring up fut ind act 2nd dual… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάξετε — ἐπανάγω bring up aor subj act 2nd pl (epic) ἐπανά̱ξετε , ἐπανάγω bring up aor ind act 2nd pl (epic doric aeolic) ἐπανάγω bring up fut ind act 2nd pl ἐπανάγω bring up aor ind act 2nd pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάξομεν — ἐπανάγω bring up aor subj act 1st pl (epic) ἐπανά̱ξομεν , ἐπανάγω bring up aor ind act 1st pl (epic doric aeolic) ἐπανάγω bring up fut ind act 1st pl ἐπανάγω bring up aor ind act 1st pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαναγάγετε — ἐπανάγω bring up aor imperat act 2nd pl ἐπανᾱγάγετε , ἐπανάγω bring up aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἐπανάγω bring up aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάγαγε — ἐπανάγω bring up aor imperat act 2nd sg ἐπανά̱γαγε , ἐπανάγω bring up aor ind act 3rd sg (doric aeolic) ἐπανάγω bring up aor ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάγῃ — ἐπανάγω bring up pres subj mp 2nd sg ἐπανάγω bring up pres ind mp 2nd sg ἐπανάγω bring up pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάξει — ἐπανάγω bring up aor subj act 3rd sg (epic) ἐπανάγω bring up fut ind mid 2nd sg ἐπανάγω bring up fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάξουσι — ἐπανάγω bring up aor subj act 3rd pl (epic) ἐπανάγω bring up fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπανάγω bring up fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπανάξῃ — ἐπανάγω bring up aor subj mid 2nd sg ἐπανάγω bring up aor subj act 3rd sg ἐπανάγω bring up fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.